Fellow Finance Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 2021

EVLI PANKKI JA FELLOW FINANCE OVAT JULKAISSEET TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA SÄHKÖISET VERSIOT MATERIAALEISTA, JOITA AIOT KATSELLA, VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ JA YKSINOMAAN TIEDONANTOTARKOITUKSESSA.

MATERIAALEJA EI OLE SUUNNATTU HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MAASSA, MISSÄ MATERIAALIEN JAKAMINEN OLISI MINKÄ TAHANSA NIISSÄ SOVELLETTAVAN LAIN TAI MÄÄRÄYKSEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTIÄ TAI LUPAA.

Lue tämä ilmoitus huolellisesti. Se koskee jokaista tämän verkkosivuston käyttäjää. Huomaa, että seuraavaa vastuuvapauslauseketta saatetaan muuttaa tai päivittää. Ole hyvä ja lue lauseke kokonaan aina, kun käyt sivustolla.

Tällä sivustolla olevien materiaalien tarkastelu saattaa olla tietyissä maissa lainvastaista. Muissa maissa vain tietyillä henkilöryhmillä saattaa olla oikeus tarkastella kyseisiä materiaaleja. Jokaisen, joka haluaa tarkastella näitä materiaaleja, on ensin vakuutettava, ettei häneen sovelleta paikallisia määräyksiä, jotka estäisivät materiaalien tarkastelun tai rajoittaisivat sitä.

Materiaaleja ei tarjota eikä niitä ole suunnattu henkilöille, jotka oleskelevat Yhdysvalloissa.

Materiaalit eivät ole tarjous myydä eivätkä tarjous ostaa materiaaleissa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Materiaaleissa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Materiaaleja ei saa luovuttaa tai muulla tavoin suoraan tai välillisesti kokonaisuudessaan tai osittain välittää, jakaa tai lähettää Yhdysvalloissa tai missään maassa, missä materiaalien jakaminen olisi minkä tahansa niissä sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa, eikä materiaaleja saa toimittaa tällaisiin maihin. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Yhdysvaltain arvopaperilain tai muiden sovellettavien arvopaperilakien rikkomiseen.

Perusteet käytölle

Evli Pankki ja Fellow Finance ovat julkaisseet sähköisen version näistä materiaaleista tällä verkkosivustolla vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eivätkä ne anna tältä osin mitään vakuutuksia. Ennen verkkosivuston käyttöä käyttäjän on vakuutettava Evli Pankille ja Fellow Financelle, että hänen tarkoituksenaan on ainoastaan tiedon saanti. Tiedotteiden ja muiden asiakirjojen julkaiseminen sähköisessä muodossa ei muodosta tarjousta myydä tai ostaa Evli Pankin tai Fellow Financen arvopapereita. Se ei myöskään ole Evli Pankin tai Fellow Financen tai minkään muun tahon antama suositus myydä tai ostaa Evli Pankin tai Fellow Financen arvopapereita.

Ymmärtämisen vahvistaminen ja vastuuvapauslausekkeen hyväksyminen

NAPSAUTTAMALLA ALLA OLEVAA HYVÄKSYN-PAINIKETTA VAKUUTAN, ETTEN TÄLLÄ HETKELLÄ OLESKELE YHDYSVALLOISSA.

Napsauttamalla Hyväksyn-painiketta vakuutan ymmärtäväni, ettei tarjousta tehdä Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa maassa, jossa se olisi lainvastaista. Sitoudun olemaan lähettämättä tai muutoin siirtämättä mitään tällä verkkosivustolla olevia materiaaleja kenellekään, joka oleskelee Yhdysvalloissa tai millä tahansa muulla alueella, missä se olisi sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa kyseisessä maassa. Vahvistan, että olen lukenut edellä esitetyt ehdot ja että hyväksyn ne ja sitoudun noudattamaan niitä.

OLEN LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT EDELLÄ ESITETYN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN. YMMÄRRÄN, ETTÄ SE SAATTAA VAIKUTTAA OIKEUKSIINI, JA SITOUDUN NOUDATTAMAAN SEN EHTOJA. NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSYN-PAINIKETTA JA KÄYTTÄMÄLLÄ TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVIA MATERIAALEJA VAHVISTAN, ETTÄ OLEN ANTANUT EDELLÄ OLEVAT VAKUUTUKSET, ETTÄ ANNAN SUOSTUMUKSENI MATERIAALIEN SÄHKÖISEEN TOIMITUKSEEN.

JOS ET VOI ANTAA TÄTÄ VAKUUTUSTA, SINUN TÄYTYY NAPSAUTTAA EN HYVÄKSY -PAINIKETTA TAI POISTUA TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA MUULLA TAVOIN.

Palaa etusivulle