Asiakaspalautteen käsittely

Fellow Pankki on määritellyt ohjeistuksen ja menettelytavat asiakaspalautteen käsittelyyn. Ohjeiden ja menettelytapojen tavoitteena on, että asiakkailta saatu palaute käsitellään johdonmukaisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla voimassaolevien säädösten mukaisesti.

Toimiva asiakaspalvelu ja asiakaspalautteen käsittely on olennainen osa Fellow Pankin liiketoimintaa. Asiakkaillamme on oikeus saada palautteensa käsittelyyn tehokkaasti, oikeudenmukaisesti ja viivytyksettä. Asiakkailta saatu palaute tarjoaa myös tärkeää tietoa palveluidemme laadusta ja asiakastyytyväisyydestä sekä auttaa kehittämään palveluja ja toimintatapoja edelleen.

Asiakas voi antaa palautetta Fellow Pankille ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai käymällä toimipisteessämme Helsingin Pursimiehenkadulla.

Asiakasvalitukset pyritään ensisijaisesti käsittelemään asiakkaan yhteydenoton yhteydessä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, valitus ohjataan asianomaiseen liiketoimintayksikköön (kuluttaja- tai yritysasiakaspalvelu) jatkokäsittelyyn. Tavoitteena on, että asiakasvalitukset käsiteltäisiin ja niihin vastattaisiin mahdollisimman nopeasti, jos mahdollista, viimeistään viikon kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Asiakas voi saada tietoa valituksensa käsittelystä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asiakaspalautteet sekä niiden käsittelyyn liittyvät toimenpiteet taltioidaan luotettavan jälkiseurannan mahdollistamiseksi. Myös Fellow Pankin johdolle raportoidaan säännöllisesti saadusta asiakaspalautteesta.

Yhteystiedot

Fellow Pankki Oyj
Pursimiehenkatu 4 A
00150 Helsinki
Puhelin 0203 80101
(0,1717€ /min)
Arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 10-18
Sähköposti: asiakaspalvelu@fellowpankki.fi