Raportit ja esitykset

KONSERNIN AVAINLUVUT (1000 euroa) 1-6/2022 1-6/2021 2021
Korkokate 2 463 1 600 2 650
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 9 2 239 4 497
Liiketoiminnan kulut yhteensä -5 577 -2 620 -6 663
Saamisten arvonalentumiset -4 174 -1 104 -1 989
Tulos ennen veroja -7 381 156 -1 464
Kulu-tuottosuhde, % 235 68 93
Taseen loppusumma 290 790 25 299 22 418
Oman pääoman tuotto (ROE), % neg. neg. neg.
Vakavaraisuussuhde (TC), % 19,4 - -
Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa 90 50 66
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,10 0,01 -0,04
Saamisten arvonalentumisten osuus luottokannasta, % 7,3 11,4 11,0

Vertailukausien tiedot ovat Fellow Finance -konsernin IFRS-lukuja. Huhtikuussa 2022 toteutetun sulautumisen ja liiketoimintamallimuutoksen vuoksi vuoden 2021 luvut eivät ole vertailukelpoisia.
Lue lisää meistä täältä