Raportit ja esitykset

Esitetyt avainluvut kuvaavat Fellow Finance Oyj:n taloudellisia lukuja

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 euroa 2021 2020
Liikevaihto 10 687,7 11 069,7
Käyttökate (EBITDA) -374,4 1 296,6
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % -3,5% 11,7%
Liikevoitto (EBIT) -869,1 887,9
Liikevoitto (EBIT) -marginaali, % -8,1% 8,0%
Tilikauden tulos -1 564,2 -290,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % -25,1% -4,4%
Omavaraisuusaste, % 52,6% 46,7%
Henkilöstömäärä 66 54
Osakekohtainen tulos (EPS) -0,22 -0,04
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu -0,22 -0,04
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -13,3% -1,9%


Lue lisää meistä täältä